Гис портал - Благоевград

Гис портал – Благоевград

Начало

За проекта:

ГИС портала на община Благоевград е пилотен проект който, ви предоставя възможност за достъп до данни представени в интерактивни карти чрез уеб-базирани пространствени приложения. Информацията която предоставяме за достъп се базира на реални данни събрани по инициатива на община Благоевград с цел дигитализация и ефикасно управление на градската среда.

Ориентирани към бъдещето

Относно сайта

Сайта е в процес на непрекъсната разработка и надграждане с допълнителни модули и разширения, като крайната цел е да бъде развита една цялостна система за интелигентно управление на процесите протичащи в нашата градска среда, която да позволи да се премине към ефективна реализация на концепцията за Интелигентен град ( Smart City).

360 Legal Solutions

Какви са функциите на портала?

Портала е разработен като обществен проект с доброволния труд на служители на община Благоевград и в сътрудничество с представители на академичния и неправителствения сектор на територията на общината.

Питай ни по всяко време и по всяко място

Община Благоевград е на разположение за вашите въпроси.