Гис портал - Благоевград
Система за мониторинг на финни прахови частици

Система за мониторинг на финни прахови частици

Запознайте се с нашата мониторинг система

Относно картата

Изградената система за мониторинг  на Качеството на атмосферния въздух работи посредством 20 бр. сензори  за следене  на концентрациите на  Фини Прахови Частици в реално време и предоставя възможност за автоматично визуализиране на получените данни в графичен формат върху картно приложение подържано от производителя на устройството.

Всеки сензор може да измерва ФПЧ с размери  0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 и 10pm, като за изчисляване на количеството ФПЧ в определен обем. се използва математическо моделиране.  Допълнително всяко устройство може да измерва влажност на въздуха, температура и налягане. Избраното оборудване и визуализирането на резултатите позволява да се следи качеството на атмосферния въздух посредством цифрова и цветова скала съобразена с Европейския индекс за качество на атмосферния въздух. Цветовата скала е изградена на принципа на светофара при който зеления цвят показва ниско съдържание на ФПЧ докато тоновете на червеното показват повишено съдържание на ФПЧ.  За визуализация на резултатите се използва интерактивно картно приложение, което позволява визуализация на показанията на всеки един сензор за определен период и в графичен вид тази функция е налична след клик върху съответния сензор.

Повече информация за системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух можете да получите на email: cnsr@abv.bg или на тел: +359898700476. Линк към сайта на производителя