Гис портал - Благоевград
Зелена система

Зелена система

Вървим заедно към успеха

Обяснение относно картата

Приложението е уеб-базиран пространствен модел съдържащo данни свързани с инфраструктурата на зелената система на територията на гр. Благоевград. За основа  е използвана ортофотокарта на гр. Благоевград, като поради големината на изображението публикуваната ортофокарта е с намалена разделителна способност.

Реалното изображение има пространствена резолюция от 5 см/ пиксел и технически е невъзможно към този момент да бъде публикувано. Картата е разработена като инструмент за по ефикасно управление на зелената система на гр. Благоевград и активно се използва от общинската администрация. Върху картното приложение са отбелязани зелените площи на гр. Благоевград, като те са разделени на няколко основни категории – Зелени площи, Зелени площи в парк Бачиново и зелени площи в границите на общински или държавни учреждения. В отделна категория са представени и частни имоти в границите на Зелените площи. Картното приложение е интерактивно, като позволява визуализиране на атрибутна информация за всеки полигон(зелена площ). Атрибутната информация съдържа данни за площта, адреса и вида зелена площ. В момента е в процес на дигитализиране и дълготрайната растителност на територията на гр. Благоевград, като тя също предстой да бъде визуализирана, като интерактивен слой на зелената система на гр. Благоевград. Поради размера на ортофотокартата самото изображение се визуализира, когато се използва увеличение  с натискане на бутон (+) или скрол на мишка. Картата е интерактивна като след клик на всеки полигон (зелена площ) се визуализира атрибутна информация за площта, адреса и вида зелена площ. Площите са в кв.м.